Werving en Selectie

Nextworker kent een innovatief en helder Werving & Selectieproces. Wij zijn immers bewust van het feit dat passende talentvolle medewerkers het succes en de groei van ondernemingen kunnen bepalen. In een snel veranderende markt is Nextworker de partner van ondernemingen voor het vinden van de beste professionals. Professionals die voorop durven lopen bij vernieuwing, verandering en het oplossen van problemen.
Nextworker zou het hele proces van het werven en selecteren uit handen kunnen nemen. U kunt daarbij denken aan een gedegen eerste werving en selectie, waarna u de kandidaat nader spreekt, tot aan het bieden van een contract en de verloning van de medewerker. Ook zijn andere varianten daartussen een optie!

De voordelen van Werving & Selectie:

  • Geen eigen werving noodzakelijk.
  • Ondersteuning bij het opstellen van het functieprofiel.
  • Geen verdere verbintenis met Nextworker, werknemer treedt direct bij u in dienst.
  • U bent verzekerd van kwalitatief goede kandidaten.
  • Wij zullen de kandidaten screenen, referenties checken en u begeleiden bij contractering.
  • Direct talent in huis